image

Comentarii

Lipatti, altfel / Criticul muzical


Dinu Lipatti – critic muzical

Din criticile sale reiese că personalitatea sa a fost conturată de cel puțin șase calificative: minuțiozitate, eleganță, neutralitate, talent, onestitate, responsabilitate – acestea formând acronimul MENTOR.