image

Navarra de Isaac Albeniz, “version personelle D. Lipatti”

(iunie 1940)

Compozițiile / Catalog / Lucrări camerale
Manuscris, Biblioteca Academiei Române (Ms. Mz. nr. 1237)