image

Bibliography

Biography / Writings


Monographs, Albums and Specialized Writings:

 1. Hommage à Dinu Lipatti, Labor et Fides, Geneva, 1952. Cartea conține omagii, scrisori și mărturii scrise de: Madeleine Lipatti, Ernset Ansermet, Wilhelm Backhaus, Brigitte V. Barbey, Nadia Boulanger, Carl Jacob Burckhardt, Jacques Chapuis, Alfred Cortot, Paul Ducotterd, George Enescu, Edwin Fischer, Henri Gagnebin, Arthur Honegger, Herbert von Karajan, Walter Legge, Nikita Magaloff, Igor Markevitch, Frank Martin, Paul Sacher, Bela Siki, Jacques Laval, Roland Manuel, Aloys Mooser.  
 2. Lipatti, Anna. La vie du pianiste Dinu Lipatti écrite par sa mère. Paris, La Colombe, 1954
 3. Dinu Lipatti 1917 – 1950. „Album consacré à la mémoire de Dinu Lipatti réalisé pour Pathé-Marconi par la S.N. Mercure, éditeur à Paris, le 2 décembre 1955”, în albumul Colombia FCX 491/5. Caietul interior conține următoarele articole și documente:

  - Handman, Dorel - Avant-propos, pg. 2, Dinu Lipatti, pg. 5
  - Lipatti, Madeleine - Dinu Lipatti et le piano (Paris, 19 sept 1955) pg. 9
  - Legge, Walter - Dinu Lipatti enregistré, pg. 17
  - La Grange, H.-L. de. - Lipatti interprète de Chopin pg. 20
  - Lipatti, Dinu - Ebauche d’un projet pour un cours d’interprétation au Conservatoire de Genève (mai 1950), pg. 23
  - Proiectele de lucru stabilite de Dinu Lipatti cu câteva luni înainte de a muri. O zi de lucru a lui Lipatti. Compozițiile lui Dinu Lipatti, pg. 24

 4. Dinu Lipatti. Son dernier récital. Album Columbia FCX 698/9, Paris, Ed. Mercure, octombrie 1957. Caietul interior conține următoarele articole:

  - Rostand, Claude - Le dernier récital de Dinu Lipatti à Besançon
  - Lipatti, Madeleine - Dinu Lipatti. Son deriner récital.

 5. Tănăsescu, Dragoș. Dinu Lipatti, colecția Viața în imagini, București, Editura Muzicală, 1962 (în limbile română și ungară)
 6. Tănăsescu, Dragoș. Lipatti. București, Editura Meridiane, 1965 (album în limbile română, franceză, engleză și germană)
 7. Lipatti, Anna. Dinu Lipatti, La douleur de ma vie, Geneva, Perret-Gentil, 1967
 8. 1970 In Memoriam Dinu Lipatti 1917-1950. Geneva, Labor et Fides, 1970. Cartea conține amintiri, scrisori și omagii scrise de: Pierre Fournier, R. Aloys Mooser, Ernest Ansermet, Wilhelm Backhaus, Nadia Boulanger, Carl-Jacob Burckhardt, Jacques Chapuis, Alfred Cortot, Henri Dubois-Ferrière, George Enescu, Edwin Fischer, Henri Gagnebin Bruno-Leonardo Gelber, Maurice Gendron, Arthur Honegger, Antonio Janigro, Jacques Laval,  Walter Legge, Madeleine Lipatti, Nikita Magaloff, Roland Manuel, Igor Markévitch, Frank Martin, Yehudi Menuhin, Paul Sacher, Hédy Salquin, Béla Siki, Herbert von Karajan și Robert Weisz. Anexă: Une lettre... de Dinu Lipatti
 9. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti. București, Editura Muzicală, 1971. Prefață de Henri Gagnebin. Anexă – Dinu Lipatti. Cadențe pentru Concertul în Do major K.V. 467 de W. A. Mozart.
 10. Șoarec, Miron. Prietenul meu Dinu Lipatti. București, Editura Muzicală, 1981. Anexe – Dinu Lipatti Nocturne, 1937; Première improvisation pour violon, violoncelle et piano, 1939.  
 11. Vincenzi, Marco. Dinu Lipatti compositore e pianista. Teză de licență în litere la Universitatea din Genova, 1984-1985.
 12. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Lipatti. Londra, Kahn & Averill și New York, Pro/Am Music Resources Inc. White Plains, 1988, ediția a II-a, 1996. Cuvânt înainte de Yehudi Menuhin. Anexă – Dinu Lipatti. Cadențe pentru Concertul în Do major K.V. 467 de W.A. Mozart. Traducere în limba engelză de Carola Grindea și Anne Goossens.
 13. Bărgăuanu, Grigore și Tănăsescu, Dragoș. Dinu Lipatti, Lausanne, Ed. Payot, 1991. Anexă – Dinu Lipatti. La vie musicale à Paris, cronici muzicale publicate în ziarul Libertatea, București, 1938 -1939. Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe anul 1991.
 14. Festivalul Internațional de muzică Dinu Lipatti (evocare), București. Comisia Națională a României pentru UNESCO și Ed. Octopodium, 1991. Cartea cuprinde mesajul lui Federico Mayor, directorul general al UNESCO și cel al lui Yehudi Menuhin, o evocare de George Văideanu, secretarul general UNESCO, Cronica unei vieți tragice (cu o cronologie și o bibliografie) de Viorel Cosma, Mărturii de Valentin Lipatti (în limbile română, engleză și franceză).
 15. Lipatti. Les Inédits. Album de discuri editat de casa Archiphon, Germania, catalog nr. ARC 112/113, 1995. Caietul interior conține următoarele articole (în limbile engleză, franceză și germană):

  - Gertsch, Marc și Unger, Werner - Dinu Lipatti
  - Bărgăuanu, Grigore- Les compositions de Dinu Lipatti
  - Bărgăuanu, Grigore și Gertsch, Marc - The repertoire of Dinu Lipatti

 16. Dinu Lipatti contemporanul nostru. Caietul simpozionului internațional „Dinu Lipatti” (ediția 1995), București, Comisia Națională a României pentru UNESCO, Academia de Muzică, 1996. Caietul conține comunicări expuse de: Octavian Lazăr Cosma, Aurora Ienei, Dragoș Tănăsescu, Grigore Bărgăuanu, Ana-Maria Orendi, Georgeta Anghel, Cecilia Miron Sbârcea, Adela Bihari, Ninuca Oșanu-Pop, Romeo Ghircoiașiu, Marco Vincenzi, Lavini Coman, P. Pușcaș, Fausta Dimulescu, Alina Velea, Carmen Vasile, Bianca Țiplea, Grațiela Georgia, Grigore Constantinescu, Vasile Vasile, Iosif Sava, V. Tomescu, A. Popescu-Mihpiești, V. Munteanu.
 17. Păsculescu-Florian, Carmen. Dinu Lipatti. Pagini din jurnalul unei regăsiri. București, Editura Muzicală, 1989.
 18. Dinu Lipatti. O Pasiune – fotografia. Volum editat de Muzeul Național Cotroceni cu ocazia celei de a III-a ediții a Festivalului și concursului internațional „Dinu Lipatti” – București, 28 aprilie – 5 mai 1995. Albumul reproduce  nouăzeci de fotografii realizate de Dinu Lipatti, prezentate în expoziția de la Muzeul Național Cotroceni cu ocazia Festivalulului și Concursului. Cuvânt înainte de Valentin Lipatti.  
 19. In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. Volumul conține comunicările susținute de Octavian Lazăr Cosma, Grigore Constantinescu, Lavinia Coman, Grigore Bărgăuanu, Vasile Vasile, Oana Velcovici, Andreea Butnaru, Viniciu Moroianu, Lelia Șerbănescu-Rădulescu, Sanda Hîrlav-Maistorovici, Luiza Avram, Alin Ionescu, Cătălina Constantinovici, Corina Bura, Roxana Susanu, Petruța Măniuț-Coroiu, Luminița Rotaru-Constantinovici.   

Specialty Studies:

 1. Avram, Luize. Danses Roumaines – Sinteză între spiritul folcloric autuhton și gândirea academică europeană, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 2. Bărgăuanu, Grigore. Metoda de lucru a lui Dinu Lipatti, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 3. Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti interpret, în: Muzica, București, nr. 1, 1964
 4. Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti compozitor, în: Muzica, București, nr. 5-6, 1964. Studiul conține o discografie și o listă a compozițiilor lui Lipatti
 5. Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti l’ange foudroyé, în: Piano, Paris, hors série, nr. 9, 1995
 6. Bărgăuanu, Grigore. Corespondența lui Dinu Lipatti cu Nadia Boulanger, în: Muzica, București, 2000-2001
 7. Bărgăuanu, Grigore și Tănăsescu, Dragoș. Aspects inédits de l’activité d’interprète de Dinu Lipatti în: Muzica.Nouvelles musicale de Roumanie, București, nr. 1, 1970
 8. Bărgăuanu, Grigore și Tănăsescu, Dragoș. Dinu Lipatti compositeur, în: Revue musicale de Suisse romande, Yverdon, nr. 1, 1986. Studiul conține lista compozițiilor lui Dinu Lipatti.
 9. Bura, Corina. Dinu Lipatti – Sonatina pentru vioară și pian – repere stilistice și interpretative,în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 10. Butnaru, Andreea. Date temperamentale ale interpreților George Enescu și Dinu Lipatti în înregistrarea istorică a Sonatei a treia, în caracter popular românesc, pentur pian și vioară, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 11. Chapuis, Jacques. Dinu Lipatti  - The Teacher, în: Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore, Lipatti.
 12. Coman, Lavinia. Destinul postum al lui Dinu Lipatti între legendă și actualitate, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 13. Constantinescu, Grigore. Dinu Lipatti – o ilustră prezență europeană, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 14. Constantinovici, Cătălina. Nuanțe de jazz în Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră op. 3 de Dinu Lipatti, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 15. Cosma, Octavian Lazăr. Dinu Lipatti – Mirajul perfecțiunii, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 16. Cresta, Michel. Discographie,cf. Articolului  Le prince Lipatti  de A. Lompech, Le Monde de la Musique, nr.49, 1982.
 17. Gheciu, Radu. Arta pianistică a lui Dinu Lipatti, în: Muzica,București, nr. 12, 1956
 18. Gendre, André. Une amitié artistique. Dinu Lipatti et Georges Schwob, în:  Revue musicale de la Suisse romande, Yverdon, nr. 5, 1980. Studiul conține 16 scrisori inedite ale lui Lipatti, scrise între anii 1946 și 1950.
 19. Hîrlav-Maistorovici, Sanda. Creația pentru pian a lui Dinu Lipatti – conexiuni cu folclorul românesc, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 20. Hoffman, Alfred. Un mare interpret român al muzicii lui Chopin – Dinu Lipatti, în: Studii și Cercetări de Istoria Artei, nr. 2, Ed. Academiei, București, 1960 și în documentele congresului „Chopin” de la Varșovia, 1960.
 21. Ionescu, Alin. Sonatina pentru pian (mâna stângă) – orientări hermeneutice, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 22. László, Francisc. Avancronică la un disc necunoscut, în: Steaua, Cluj-Napoca, nr. 4, 1987. Articolul se referă la Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Béla Bartók.
 23. Măniuț-Coroiu, Petruța. Dinu Lipatti – Dimensiunile estetice ale creației sale, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 24. Moroianu, Viniciu. Pianul în creația lui Dinu Lipatti, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 25. Naudé, Alain. Souvenirs de Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 3, 2000
 26. Oană-Pop, Rodica. O compoziție inedită a lui Dinu Lipatti, în: Lucrări de muzicologie, vol. III, Conservatorul de Muzică G. Dima Cluj, 1967. Autoarea face o analiză detaliată a Nocturnei pe o temă moldovenească, 1937.
 27. Panigel, Armand. Discographie,cf. Articolului Dinu Lipatti de Antoine Goléa, op. cit.
 28. Rattalino, Piero. Genio e regolatezza. Cariera, mito e stile del pianista Dinu Lipatti, în: Discoteca, Milano, decembrie 1976, republicat în: Da Clementi a Pollini, Milano, Ricordi/Giunti Martello, 1983.
 29. Rattalino, Piero. La leggenda e il rimpianto, în: Symphonia,Bologna, nr. 92, 1999.
 30. Rotaru-Constantinovici, Luminița. Emoția Lipatti – „Jesu, Joy of man’s desire”, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 31. Schmiek, Martin. Aspecte neobaroce în creația lui Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 2, 1999.
 32. Susanu, Roxana. Scurtă privire în laboratorul creației: Andante cantabile (schiță și varianță finală) în:In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 33. Susanu, Roxana. Dinu Lipatti – Manuscrise inedite, în: Academica,București, nr. 3, 1997
 34. Șerbănescu-Rădulescu, Lelia. Influența pianistului asupra compozitorului Dinu Lipatti: caracteristici, interferențe, stil, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 35. Tănăsescu, Dragoș. Dinu Lipatti critic muzical și pedagog, în: Muzica, București, nr. 12, 1964
 36. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Aspecte inedite ale artei lui Dinu Lipatti – Noi vestigii cu privire la interpret. Ultima compoziție a lui Dinu Lipatti: Aubade pentru cvartet de suflători, în: Muzica,București, nr. 11, 1967.
 37. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Interferențe stilistice în creația lui Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 1, 1971
 38. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. O înregistrare inedită a lui Dinu Lipatti – Concertul în re minor de J.S. Bach, în: Muzica,București, nr. 3, 1975
 39. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti ispolnitel, în: Stranițî istorii rumînskoi muzîki, Moscova, Muzîka, 1979. Studii și articole reunite și adnotate de Rufina Leites.
 40. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti et ses maîtres roumains, în:Muzica. Nouvelles musicales de Roumanie, București, nr. 12, 1980
 41. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Hommage à Georges Enesco et Dinu Lipatti. Une prestigieuse collaboration. Dinu Lipatti - trente ans après, în: Muzica. Nouvelles musicales de Roumanie.București, nr. 1, 1981.
 42. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Lipatti – trente ans après (II), în: Muzica. Nouvelles musicales de Roumanie, București, nr. 3. 1981
 43. Ursu, Ileana. Lirica vocală a compozitorului Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 2, 1992
 44. Vancea, Zeno. Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 2, 1976
 45. Vasile, Vasile. Dinu Lipatti în viziunea criticilor vremii: Emanoil Ciomas, Constantin Brăiloiu și George Breazul, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 46. Velcovici, Oana. Dinu Lipatti și Clara Haskil – o prietenie legendară, în: In Memoriam Dinu Lipatti – 60. București, Editura Muzicală, 2012. Referent științific: prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.
 47. Vincenzi, Marco. Dinu Lipatti poeta e virtuoso, în: Musica,Milano, nr. 51, 1988. Studiul cuprinde o listă a compozițiilor, o reconstituire cronologică a repertoriului, o discografie și mărturii despre Lipatti de Antonio Janigro, Nikita Magaloff și Valentin Lipatti
 48. Vincenzi, Marco. Dinu Lipatti fra mito e realtà și La realtà oltre il mito, în: Symphonia, Bologna, nr. 92, 1999

Articles:

 1. Ainley, Mark. Demystifying a legend, în: International Piano Quarterly, Londra, Summer 1999
 2. Alexandrescu, Romeo. Dinu Lipatti. Impressions et souvenirs, în: Muzica, Nouvelles musicales de Roumanie, București, nr. 6, 1972
 3. Bălan, Theodor. Cu Florica Musicescu despre Dinu Lipatti la o jumătate de veac de la nașterea muzicianului, în: Muzica, București, nr. 3, 1967
 4. Barbier, Jean-Joël. Le dernier récital de Dinu Lipatti, în: Journal musical français, Paris, nr. 64, 1958.
 5. Bărgăuanu, Grigore. Pe urmele lui Dinu Lipatti – impresii de călătorie la Geneva, în: Muzica, București, nr. 11, 1967.
 6. Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti, în Müvelödes, București, nr. 12, 1975 (în limba maghiară)
 7. Bărgăuanu, Grigore. Chronique du disque, în: Muzica. Nouvelles musicales de Roumanie, București, nr. 3, 1976. (Lipatti; Tziganes, Symphonie concertante pour deux pianos et orchestre à cordes. Orchestre philharmonique de Cluj, direction Emil Simon, pianos Sofia Cosma et Corneliu Gheorghiu, Disque Electrecord, STM-ECE 00120)
 8. Bărgăuanu, Grigore și Tănăsescu, Dragoș. Dinu Lipatti, în: Muzica. Nouvelles musicales de Roumanie, București, nr. 1, 1971. Articolul conține lista compozițiilor, o discografie, o bibliografie, aprecieri ale lui Lipatti asupra muzicii și muzicienilor, schița proiectului pentru un curs de interpretare la Conservatorul din Geneva, amintiri și mărturii despre Dinu Lipatti, cronici muzicale și documente fotografice.
 9. Brezianu, Barbu. Șase ani de la moartea lui Dinu Lipatti, în: Muzica, București, nr. 12, 1956.
 10. Burckhardt, Carl J. Dinu Lipatti, în: Begegnungen, Zürich, 1958, republicat în: Diener der Musik, Tübingen, 1965, redactat de M. Müller și W. Mertz.
 11. Ekiert, Janusz. Dinu Lipatti, în: Wirtuozi, Varșovia, Centrala Handlowa przemyslu muzsycznego, 1957
 12. Enescu, George. Mon ami Dinu Lipatti, în: Journal des jeunesses musicale de France, nr. 4, 1950
 13. Fladt, Hartmut. Lipatti – Hickhack, în: Neue Musikzeitung, Regensburg, octombrie-noiembrie 1981. Articolul se referă la înregistrarea Concertului nr. 1 în mi minor de Chopin
 14. Gagnebin, Henri. Le souvenir d’un grand pianiste. Dinu Lipatti, l’idole du public, în: La Tribune de Genève, 29-30 aprilie 1967.
 15. Gheorghiu, Corneliu. Răsfoind albumul dedicat lui Dinu Lipatti în: Scânteia,București, nr. 6820, 1975
 16. Ghircoiașiu, Romeo. Permanențele virtuozității lui Dinu Lipatti, în: Scânteia,București, nr. 7285, 1967
 17. Goléa, Antoine. Dinu Lipatti, articol urmat de o discografie de Armand Panigel, în: Disques, Paris, nr. 32, 1950
 18. Grigoriu, Theodor. Dinu Lipatti: Aubade, în: Muzica și nimbul poeziei, București, Ed. Muzicală, 1986
 19. Hoffman, Alfred. Actualitatea artei lui Dinu Lipatti. Cu prilejul împlinirii a zece ani de la moartea sa, în:Muzica, București, nr. 12, 1960
 20. Hoffman, Alfred. Dinu Lipatti în actualitate, în: România literară, București, 20 decembrie 1990
 21. Jora, Mihail. Gânduri despre Dinu Lipatti, în: Contemporanul, București, nr. 49, 1960
 22. Josar. Un botez...artistic, în: Curierul artelor, București, nr. 79-84, 1921
 23. La Grange, Henri-Louis de. Dinu Lipatti 1955, în: Disques,Paris, nr. 75-76, 1955
 24. Legge, Walter. Dinu Lipatti, în: Gramophone, Stanmore, Middx., februarie 1951, reprodus în The Gramophone Jubilee Book, Londra, 1973
 25. Legge, Walter. Dinu Lipatti enregistre à Genève, în: Revue musicale de la Suisse romande, Yverdon, decembrie 1960
 26. Leites, Rufina. Jizn podobnaia komete, în: Sovetskaia Muzîka, Moscova, nr. 8, 1969
 27. Lempfrid, Wolfgang. Dinu Lipatti – Künstler von göttlicher Geistigkeit, în: Pianoforte, Köln, nr. 1, 1991
 28. Lipatti, Madeleine. Dinu Lipatti. Son dernier récital, în: Le Guide du concert et du disque, Paris, nr. 177, 1957
 29. Lompech, Alain. Le prince Lipatti, urmat de Un phare pour les jeunes pianistes (interviu cu François-René Duchâble) și de o discografie de Michel Cresta, în: Le Monde de la musique, Paris, nr. 49, 1982
 30. Meyer, Martin. Wirklichkeit und Legende, în: Fonoforum, Köln, nr. 6, 1978. Articolul conține o discografie.
 31. Mooser, R.-Aloys. Dinu Lipatti – Danses roumaines pour piano et orchestre, în: Regards sur la musique contemporaine 1929-1946, Lausanne, Librairie P. Rouge, 1946
 32. Mooser, R.-Aloys. Dinu Lipatti – Concertino en style classique, în: Aspects de la musique contemporaine 1953-1957, Geneva, Labor et Fides, 1957
 33. Nicoară, Adriana. De vorbă cu Dinu Lipatti, interviu, în: Universul Literar, București, 1941
 34. Normand Gilles. Un pianiste inspiré – Dinu Lipatti, în: Musica-Disque,Paris, nr. 90, 1961
 35. Panigel, Armand. La réédition de tous ses enregistrements. Concert Dinu Lipatti, în: Disques, Paris, nr. 75-76, 1955
 36. Portugheis, Alberto. Star turn, în: Piano, Londra, iulie – august 2000
 37. Râpeanu, Valeriu. Vârsta veșniciei, în: Gazeta literară, București, nr. 11, 1967
 38. Sava, Iosif. Florica Musicescu despre Dinu Lipatti, în: Scânteia Tineretului, București, nr. 5307, 1966
 39. Sava, Iosif. Dinu Lipatti – jumătate de veac. Interviul nostru cu Corneliu Ghoerghiu, în: Scânteia Tineretului, București, nr. 5546, 1967
 40. Siki, Béla. Dinu Lipatti, în: Recorded Sound, Londra, nr. 15, 1964
 41. Silvestre, Pascal. Dinu Lipatti (rubrica: Les grands pianistes du siècle), în: Piano, Le magazine, Boulogne, nr. 16, mai-iunie 2000
 42. Spano, Alberto. Discografia di Dinu Lipatti, în: Symphonia, Bologna, nr. 92, 1999
 43. Speranția, Eugeniu. Dinu Lipatti, în: Steaua, Cluj, nr. 12, 1957
 44. Șoarec, Miron. Dinu Lipatti în lumina unor scrisori inedite, în: Lucrări de muzicologie, Cluj vol. IV, Conservatorul de Muzică G. Dima, 1968
 45. Șoarec, Miron. Mărturii inedite despre Dinu Lipatti în: Lucrări de muzicologie, București, vol. XII, Ed. Muzicală, 1976
 46. Tănăsescu, Dragoș. Zum vierzigsten Geburtstag Dinu Lipattis (cu ocazia celei de a 40-a aniversări a nașterii lui Dinu Lipatti), în: Rumänische Rundschau, Bucureöti, nr. 2, 1957
 47. Tănăsescu, Dragoș. Senzație în lumea discului, în: Contemporanul,București, 1 aprilie 1983. Articolul se referă la înregistrare Concertului nr. 1 în mi minor de Chopin.
 48. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. O prestigioasă colaborare artistică. George Enescu – Dinu Lipatti, în: Ateneu, Bacău, nr. 8, 1971.
 49. Tănăsescu, Dragoș și Bărgăuanu, Grigore. Dinu Lipatti – Sonatina pentru vioară și pian, Patru Melodii pentru voce și pian, Dansuri românești pentru două piane, Improvizație pentru vioară, violoncel și pian. Interpretii: Cornelia Bronzetti - Victoria Ștefănescu, Valentin Teodorian - Lisette Georgescu, Suzana Szörenyi – Hilda Jerea, Ștefan Gheorghiu – Radu Aldulescu – Miron Șoarec. Prezentare pe coperta discului Electrecord ECE 0628, București, 1972
 50. Vancea, Zeno. Un muzician de celebritate mondială, în: România liberă, București, nr. 6973, 1967
 51. Nouveaux professeurs, în: Bulletin du Conservatoire de Musique de Genève, nr. 8, 1944
 52. EMI et le mystère Lipatti, în: Harmonie, Paris, nr. 11, 1981

General Writings:

 1. Aguettant, Robert. Catalogue commenté et discographie critique, în: Chopin,Paris, Hachette, 1965
 2. Alexandrescu, Romeo. Spicuiri critice din trecut, București, Editura Muzicală, 1970
 3. Berger, Wilhelm Georg. Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, București, Editura Muzicală, 1965
 4. Bulletin d’information nr. 6, Paris, Ed. Salabert, 1953
 5. Ciomac, Emanoil. Pagini de cronică muzicală, București, Editura Muzicală, vol I (1915 -1938), 1967; vol. II (1939 - 1950), 1980
 6. Delavrancea, Cella. Scrieri.București, Editura Eminescu, 1982
 7. Delavrancea, Cella. Dintr-un secol de viață. București, Editura Eminescu, 1987. Antologie de texte și cronici muzicale.
 8. Hauert, Roger și Gavoty, Bernard. Clara Haskil, Geneva, Ed. René Kister, 1962
 9. Jora, Mihail. Momente muzicale, București, Editura Muzicală, 1968
 10. Kaiser, Joachim. Grosse Pianisten in unserer Zeit, Zürich, Ed. Piper, 1974
 11. Lipatti, Valentin. Strada Povernei 23. Memorii. București, Ed. Garamond, 1994
 12. Monsaingeon, Bruno. Mademoiselle. Entretients avec Nadia Boulanger, Paris, Ed. Van de Velde, 1980
 13. Schönberg, Harold C, Die grossen Pianisten, Berna și München, Scherz Verlag, 1965
 14. Spychet, Jérôme. Clara Haskil, Lausanne, Ed. Payot, 1975
 15. Spychet, Jérôme. Nadia Boulanger, Lausanne, Ed. Lattès/Payot, 1987
 16. Tubeuf, André. L´universalité du piano de Chopin, în: Contact, Paris, nr. 286, 1991
 17. Worbs, Hans Christoph. Grosse Pianisten einst und jetzt, Berlin, Rembrandt Verlag, 1964.

Dictionaries and Encyclopaedias:

 1. Pâris, Alain. Dictionnaire des interprètes et de l’interprétation musicale au XXe siècle, Paris, Éditions Robert Laffont, 1995. Dinu Lipatti – pg. 624
 2. The New GROVE Dictionary of Music and Musicians. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan Publishers Limited, 1980. Dinu Lipatti - Vol. 11 – pg. 13 -14.